PACS

desktop_1Zastupujeme Aspyra PACS riešenia v regióne strednej a východnej Európy. pacs5
and the region of Central and Eastern Europe. Aspyra PACS beží v Pécsi na Univerzite v Pécsi (PTE), spájajúca väčšinu zobrazovacích centier mesta a okolia s asi 150 užívateľmi. Je to veľmi výhodné riešenie z hľadiska nákladov!!! Okrem toho ponúkame Mac a iOS mobilné riešenia na báze Osirix a OsirixPro softvérov, zatiaľ čo v prípade Samsung Galaxy Tab ponúkame webový prehliadač na Aspyre. Budujeme ďalšie referenčné miesta počas roku 2014 v Budapešti a v ďalších častiach strednej a východnej Európy.