E-Zradvotníctvo

Termín EHealth“ v našom pojme znamená hlavne vývoj chytrých aplikácií na mobilných  a webových zariadeniach. Tieto aplikácie môžu zmeniť a urýchlitˇ lekárske vyšetrenia a ošetrenia. Ďalej prirátáváme sem aj riešenia kvality kontrolov, ktoré vylepšujú a zaisťujú úroveň zdravotníckych služieb.

Radi by sme prispeli k vytváraniu nových aplikácií, ktoré sa stanú užitočnými riešeniami nielen v  strednej a východnej Európe, ale aj v západnej časti Európy, a to najmä so zameraním na diagnostické zdravotnícke profesie.
V roku 2012 sme úspešne zorganizovali druhú CEE eHealth Academy, a bude pokračovať v organizácii ďalších.