Digitální Patologie

Zastupujeme 3DHistech světového výrobce na poli digitální patologie v Čechách, na Slovensku a v jižních slovanských státech. Společnost 3DHistech a její produkty, digitální skenery a telepatologická řešení jsou jedním z nejlepších na světě, zatímco jsou velmi efektivní z hlediska nákladů. Rychlost skenerú je v blízkosti 1cm2 / min, který umožňuje jejich použití stejně pro běžnou patologii.

Skenery Panoramic Desk, Midi, Scan 250 Flash zastupují kvality světové třídy.

pannoramic_digital_slide_scanners_med-1

Telepatologický konzultační IT systém CaseCenter je vrcholově řešení jak pro vzdělávání tak stejně pro dálkovou patologii. Navíc, automatizace a kvantifikační aplikace 3Dhistech jsou na hranicích předních inovací v dnešní patologii. Blízká budoucnost přinese mnoho nových převratných vývojú pocházejících od 3DHistech, jako je SteinerCoverslipper automat.

casecenter