Digitálne Röntgeny

Prvá referencia Medipixelu bola plne automatizovaný Samsung XGEO GC80 so stropným závesom a s dvoma detektormi (s predprogramovanými diagnostickými vyšetreniami, pozíciami), ktorá bola dodaná a inštalovaná v marci 2014 na univerzite v Pécsi na oddelení rádiológie na tzv. „400 lôžkovej Klinike“. Od tej doby sme tam nainštalovali ďalšie 4 Samsung XGEO GC80 röntgeny a 5 mobilných Digitálnych Röntgenov v priebehu roku 2015. Veľmi dôležité miesto naších referencií je v Győri, s dvoma plne automatizovanými takzvanými U-Ramenami a s dvoma Mobilnými Röntgenmi. Naše terajšie najdôležitejšie miesto referencie je definitívne v Bratislave na Onkologickom Ústave Svätej Alžbety s plne automatizovaným Samsung XGEO GC80 röntgenom so stropným závesom.

GF50

 

 

Samsung ponúka pre zdravotníctvo veľa inovatívnych riešení a respektívne ponúkame nejaký druh riešenia pre každý typ zdravotnej inštitúcie. Vedľa röntgen portfólia dodávame aj klinické a lekárske monitory (DICOM kalibrované) od spoločnosti Samsung Electronics, ďalej riešenia PACS od spoločnosti Aspyra, ktoré nám umožňujú vytvoriť veľmi moderný integrovaný zobrazovací systém na vašom oddelení. Samsung Galaxy Pads poskytujú mobilné aplikácie pre radiologické oddelenia, a tak rozširujeme prístup k lekárskym informáciám. Tlačiarne Samsung otvárajú široké možnosti pre všetky oddelenia a pre IT personál. Samsung klimatizácia prináša ekonomické výhody, špeciálne pre veľké inštitúcie